1 થી 100 ના વર્ગ pdf | Squares of 1 to 100 pdf

1 થી 100 ના વર્ગ pdf,  1 થી 20 ના વર્ગ, 1 થી 50 ના વર્ગ, 1 થી 25 ના વર્ગ

વર્ગ 1 થી 100 PDF તમારી સરકારી નોકરીની પરીક્ષાઓ માટે આદર્શ છે. આ પીડીએફ તમને મુખ્ય વિષયો, પરીક્ષાની પેટર્ન અને પ્રશ્નોના પ્રકારો અને એક સરળ શૈલીમાં માહિતીનો પરિચય કરાવશે. આ PDF તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે ટ્રીટ સોર્સ આપશે. તમારી આગામી પરીક્ષા માટે શુભકામનાઓ!

 

1 થી 100 ના વર્ગ pdf 

 

સંખ્યા વર્ગ
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
7 49
8 64
9 81
10 100
11 121
12 144
13 169
14 196
15 225
16 256
17 289
18 324
19 361
20 400
21
441
22
484
23
529
24
576
25
625
26
676
27
729
28
784
29
841
30
900
31
961
32
1024
33
1089
34
1156
35
1225
36
1296
37
1369
38
1444
39
1521
40
1600
41 1681
42 1764
43 1849
44 1936
45 2025
46 2116
47 2209
48 2304
49 2401
50
2500
51
2601
52
2704
53
2809
54
2916
55
3025
56
3136
57
3249
58
3364
59
3481
60
3600
61
3721
62
3844
63
3969
64
4096
65
4356
66
4356
67
4489
68
4624
69
4761
70
4900
71
5041
72
5184
73
5329
74
5476
75
5625
76
5776
77
5929
78
6084
79
6241
80
6400
81
6561
82
6724
83
6889
84
7056
85
7225
86
7396
87
7569
88
7744
89
7921
90
8100
91
8281
92
8464
93
8649
94
8836
95
9025
96
9216
97
9409
98
9604
99
9801
100
10000

 

વધુ વાંચો: શરીરના અંગોના નામ English  | Computer related full form list | Father of All Subjects List | Hindi mahino ke naam

 

આ પોસ્ટ તમને ગમતી હોય તો, કૃપયા કરીને તમારા મિત્રો અને સોશિયલ સાઇટ્સ પર શેર કરો. આ માહિતીને અને યોજનાઓને વધુ લોકોને મળવાની મદદ થવામાં આવશે. ધન્યવાદ! 

 

 

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post