1 થી 100 ના વર્ગમૂળ

1 થી 100 ના વર્ગમૂળ

1 થી 100 ના વર્ગમૂળ


અહીં 1 થી 100 સુધીનું વર્ગમૂળનું કોષ્ટક છે, જે તમને સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓમાં ઘણી મદદ કરશે, તેને યાદ રાખો. વર્ગમૂળ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ તમારા ગણતરીના સ્તરને વધારશે. આ કુદરતી કસરત તમારા ઘણા ખ્યાલોને મજબૂત બનાવશે, જે પરીક્ષામાં કામમાં આવશે.

સરકારી ભરતી પરીક્ષામાં વર્ગમૂળમાંથી એક કે બે પ્રશ્નો ચોક્કસપણે પૂછવામાં આવે છે, તેથી તે ચોક્કસપણે યાદ રાખો. સખત મહેનત અને ધૈર્ય સાથે, તમે આ અભ્યાસનો ઉપયોગ કરીને સફળતાપૂર્વક સરકારી ભરતી પરીક્ષા પાસ કરી શકો છો.

સંખ્યા વર્ગમૂળ
1 1
2 1.414
3 1.732
4 2
5 2.236
6 2.449
7 2.646
8 2.828
9 3
10 3.162
11 3.317
12 3.464
13 3.606
14 3.742
15 3.873
16 4
17 4.123
18 4.242
19 4.359
20 4.472
21
4.583
22
4.69
23
4.796
24
4.899
25
5
26
5.099
27
5.196
28
5.291
29
5.385
30
5.477
31
5.567
32
5.656
33
5.744
34
5.831
35
5.916
36
6
37
6.083
38
6.164
39
6.245
40
6.325
41 6.403
42 6.481
43 6.557
44 6.633
45 6.708
46 6.782
47 6.856
48 6.928
49 7
50
7.071
51
7.141
52
7.21
53
7.28
54
7.348
55
7.416
56
7.483
57
7.549
58
7.615
59
7.681
60
7.746
61
7.81
62
7.874
63
7.937
64
8
65
8.062
66
8.124
67
8.185
68
8.246
69
8.307
70
8.367
71
8.426
72
8.485
73
8.544
74
8.602
75
8.66
76
8.718
77
8.775
78
8.832
79
8.888
80
8.944
81
9
82
9.055
83
9.11
84
9.165
85
9.22
86
9.274
87
9.327
88
9.381
89
9.434
90
9.487
91
9.54
92
9.593
93
9.646
94
9.699
95
9.748
96
9.797
97
9.847
98
9.899
99
9.95
100
10વધુ વાંચો: શરીરના અંગોના નામ English  | Computer related full form list | Father of All Subjects List | Hindi mahino ke naam 

 

જો તમને વર્ગમૂળ પરની અમારી પોસ્ટ ગમતી હોય, તો કૃપા કરીને તેને તમારા મિત્રો અને તમારા અનુયાયીઓ સાથે સોશિયલ સાઇટ્સ પર શેર કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post