શરીરના અંગોના નામ English | Body Parts Names In English

Body Parts Names In English

Body Parts Names In English

વિદ્યાર્થીઓને શરીરના અંગોનો પરિચય કરાવવો એ તેમની ભાષા અને વિજ્ઞાનના શિક્ષણમાં એક મૂળભૂત પગલું છે. અસરકારક સંચાર અને માનવ શરીર રચનાને સમજવા માટે આ નામો નિર્ણાયક છે. તે તેમના જ્ઞાન માટે પાયો નાખે છે, તેમને ઇજાઓ, બિમારીઓ અને લાગણીઓનું વર્ણન કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

શરીરના આ અંગોને અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં શીખવાથી તેમની ભાષા કૌશલ્ય અને સાંસ્કૃતિક જાગૃતિ સમૃદ્ધ બને છે, સર્વસમાવેશકતાને પ્રોત્સાહન મળે છે અને તેમની ક્ષિતિજો વિસ્તૃત થાય છે.અહીં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં શરીરના કેટલાક સામાન્ય અંગોના નામ છે.

Head - માથું 
Eyes - આંખો 
Nose - નાક 
Mouth - મોંથ 
Ears - કાન 
Neck - ગળો 
Shoulders - શોલ્ડર 
Arms - બાળ 
Hands - હાથ 
Fingers - અંગુઠો 
Chest - છાતી 
Back - પીઠ 
Stomach - પેટ 
Legs - પગ 
Feet - પાંવ 


અહીં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં શરીરના કેટલાક વધુ અંગો અને અંગોના નામ આપ્યા છે.

Heart - હૃદય 
Lungs - ફેફડા 
Liver - કાલા 
Kidneys - કિડની 
Brain - માથું 
Skin - ત્વચા 
Bones - અસ્થિ 
Muscles - મસ્તિષ્ક 
Throat - ગળો 
Teeth - દાંત 
Tongue - જીભ 
Stomach - પેટ 
Intestines - આંતરીક 
Bladder - મૂત્રાશય 


આ કેટલાક સામાન્ય શરીરના અંગો અને અંગો અંગ્રેજીમાં છે અને ગુજરાતીમાં તેમના અનુરૂપ નામો છે.Post a Comment

Previous Post Next Post