તાજા જન્મેલા બાળકના શરીરમાં કેટલા હાડકા હોય છે? | How many bones are there in the body of a newborn baby?

તાજા જન્મેલા બાળકના શરીરમાં કેટલા હાડકા હોય છે?

તાજા જન્મેલા બાળકના શરીરમાં કેટલા હાડકા હોય છે?

તાજા જન્મેલા બાળકના શરીરમાં લગભગ 300 હાડકાં હોય છે. નવજાત બાળકના શરીરમાં મોટી સંખ્યામાં હાડકાં હોય છે, અને જેમ જેમ બાળક વધે છે તેમ તેમ હાડકાં એક સાથે ભળી જાય છે અને હાડકાંની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. પુખ્ત વ્યક્તિમાં 206 હાડકાં હોય છે, અને માનવ શરીરનું સૌથી લાંબુ હાડકું ફેમર છે, જે જાંઘના હાડકા તરીકે ઓળખાય છે.

માનવ શરીરમાં હાડકાંની સંખ્યા જ નહીં, પરંતુ તેમ પરિણામે તેમનો રચનાત્મક પરિવર્તન કરે છે જ્યારે બાળક વધે છે. આવી પ્રક્રિયામાં બાળકના હાડકાઓ આપણા શરીરની આકારણી પ્રગતિને સાથે જોડે છે. 

સ્ટેપ્સ હાડકાની સૌથી નાની પ્રકારે કાનમાં અવસરીને જોવા મળે છે, અને તે કાનના ત્રણ નાના હાડકાંમાંથી એક છે જે કાનની લંબાઈને ઓળખવામાં આવે છે.

સ્ટેપ્સ હાડકાઓ કાનના પડદાથી અંદરની કાન સુધી ધ્વનિ સ્પંદનો ચલાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, અને આમર્જનું અને સંવાદનું પ્રદાન કરે છે.

વધુ વાંચો: શરીરના અંગોના નામ English  | Computer related full form list | Father of All Subjects List


હાડકાંની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં શરીરને આકાર આપવાની ખાતરી, સાંભળવાની ક્ષમતા, અને રક્ત કોશિકાઓનું ઉત્પાદન સમાવેશ છે. આ તમામ કાર્યોનો સંચાલન શરીરની સારી પ્રગતિ અને સારી સ્વાસ્થ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ છે. 

હાડકા માનવ શરીરમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરે છે. પ્રથમ અને અગ્રણી, તેઓ માળખાકીય આધાર પૂરો પાડે છે અને માળખું બનાવે છે જે આપણા શરીરને એકસાથે રાખે છે.

હાડપિંજર આપણા શરીરને આકાર આપે છે, મહત્વપૂર્ણ અંગોનું રક્ષણ કરે છે અને સ્નાયુઓ, રજ્જૂ અને અસ્થિબંધન માટે જોડાણ બિંદુઓ પ્રદાન કરે છે. 
Post a Comment

Previous Post Next Post