ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ની યાદી | List of Presidents of India

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ની યાદી

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ની યાદી

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દેશના ઔપચારિક વડા છે અને તેના રાજકીય લેન્ડસ્કેપમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. આ પ્રતિષ્ઠિત કાર્યાલય ભારતીય પ્રજાસત્તાકમાં સર્વોચ્ચ બંધારણીય સત્તા તરીકે સેવા આપે છે.

રાષ્ટ્રપતિ ભારતીય બંધારણના સિદ્ધાંતોને જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાના સભ્યોનો સમાવેશ કરતી ચૂંટણી મંડળ દ્વારા ચૂંટવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો હોય છે. પ્રતીકાત્મક ફરજો ઉપરાંત, રાષ્ટ્રપતિની ભારતીય લોકશાહીની કામગીરીમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા હોય છે, જેમાં માફી આપવાની સત્તા, મુખ્ય અધિકારીઓની નિમણૂક અને વધુનો સમાવેશ થાય છે, જે તેમને રાષ્ટ્રના શાસનમાં મુખ્ય વ્યક્તિ બનાવે છે.

Dr. Rajendra Prasad - 1950-1962

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan - 1962-1967

Dr. Zakir Husain - 1967-1969

V. V. Giri - 1969-1974

Fakhruddin Ali Ahmed - 1974-1977

Neelam Sanjiva Reddy - 1977-1982

Giani Zail Singh - 1982-1987

R. Venkataraman - 1987-1992

Dr. Dr. A. P. J. Abdul Kalam - 2002-2007

Pratibha Patil - 2007-2012

Pranab Mukherjee - 2012-2017

Ram Nath Kovind - 2017-2022

Draupadi Murmu - 2022- present

Post a Comment

Previous Post Next Post